9300 Csorna, Soproni út 97.
OM azonositó: 203051
3 °C

Matematika oktató álláslehetőség a Hunyadiban

.

Matematika oktató álláslehetőség a Hunyadiban

A Soproni Szakképzési Centrum  álláspályázatot hirdet a  

Soproni SZC Hunyadi János Technikumba

MATEMATIKA oktató

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, Soproni út 97.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Matematika tantárgy oktatása, illetve egyéb pedagógiai feladatok ellátása munkaköri leírás alapján, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint.

Munkabér:

A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavállalókra vonatkozó rendelkezésein alapul.

 Pályázati feltételek:

• A pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 47. §-a, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 134. § (1), (2) és (3) bekezdésének megfelelően:

(1) A közismereti oktatásban oktatott tantárgy oktatójának

a) technikumban egyetemi szintű vagy mesterfokozatú,

b) szakképző iskolában legalább főiskolai szintű,

a közismereti tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel kell rendelkeznie.

(2) Az ágazati alapoktatásban és - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a szakirányú oktatásban oktatott tantárgy oktatójának

a) technikumban szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettséggel,

b) szakképző iskolában az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie.

(3) A gyakorlati ismereteket oktató személynek legalább érettségi végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie.

• Büntetlen előélet

• Cselekvőképesség

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),

• Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok másolata,

• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel való közléshez),

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Soproni SZC Hunyadi János Technikum igazgatója Kovács Istvánné Asszony nyújt, a 96/261-313-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Soproni SZC Hunyadi János Technikum címére történő beküldésével (9300 Csorna, Soproni út 97). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: (Matematika oktató)

• Elektronikus úton Kovács Istvánné Igazgató Asszony részére az istvanne.k@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Dokumentum elemzés, személyes interjú. A Pályáztató a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 18.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

• Soproni Szakképzési Centrum honlapja

• Soproni SZC Hunyadi János Technikum honlapja

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.