9300 Csorna, Soproni út 97.
OM azonositó: 203051
6 °C

Irodai titkár (OKJ 54 346 03) 2019/2020-as tanév

A szakképesítés azonosító száma: 54 346 03 (komplex OKJ)

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év

Elméleti képzési idő aránya: 40%

Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség / jelentkezés feltétele: érettségi

Egészségügyi alkalmassági követelmények: ép kezek, ép látás, hallás

Pályaalkalmassági követelmények: kapcsolatteremtési képesség szóban, írásban

A szakképesítés rövid leírása:

Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját.

A szakképesítés munkaterületének leírása:

Az Irodai titkár szakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával);

- külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;

- gazdálkodási, vállalkozási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni;

- táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, kimutatásokat készíteni;

- iratkezelési feladatokat végezni (hagyományosan és elektronikus dokumentumkezelő rendszerben);

- számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni;

- vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat;

- ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat;

- ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat;

- ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani;

- irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;

- feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni;

- megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven;

- ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven;

- projektfeladatokban részt venni;

- nyilvántartásokat vezetni;

- leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven;

- jegyzőkönyvet vezetni, jelentéseket, statisztikákat készíteni;

- gyorsírással rövid jegyzeteket készíteni;

- szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven.

A képzés tartalma:

A képzés során az ügyvitel, az ügyfélszolgálat, a dokumentumkezelés, a kommunikáció és az rendezvény- és programszervezés külön­böző területe­i­vel ismerkedhetnek meg a kép­zésben részt vevők:

•11498-12 Foglalkoztatás I. - munkavállaláshoz kapcsolódó idegen nyelvű ismeretek

•11499-12 Foglalkoztatás II. - munkajogi alapismeretek, munkaviszony létesítése, álláskeresés, munkanélküliség

•10066-12 Gazdálkodási alapfeladatok - gazdasági és vállalkozási ismeretek, jogi ismeretek

•12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások - gépírás és levelezési gyakorlat, irodai alkalmazások gyakorlata

•12083-16 Gyorsírás - gyorsírás gyakorlata

•12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll - kommunikáció a titkári munkában

•10072-16 Rendezvény- és programszervezés - rendezvény- és programszervezés, rendezvény- és programszervezés gyakorlata

•12085-16 Titkári ügyintézési gyakorlat - titkári ügyintézés, titkári ügyintézés gyakorlata

•11554-16 Irodai szakmai idegen nyelv - irodai szakmai idegen nyelv

•Szakmai idegen nyelv

Jelentkezési lapok