9300 Csorna, Soproni út 97.
OM azonositó: 203051
33 °C

ÚJ KÉPZÉS - Közszolgálati technikus 2020/2021-es tanévtől

Ágazat: Rendészet és közszolgálat

Kódszám: 0801

Képzés: 5 év

9-10. évfolyamon ágazati alapképzés zajlik. 10. év végén a tanulók alapvizsgát tesznek, utána kezdődik meg a szakmai képzés. 

Végzettség: Érettségi + technikusi oklevél


Továbbtanulás:

- felsőfokú intézmény

- rendőr tiszthelyettes


A képzés szakmairányai: Közigazgatási ügyintéző vagy Rendészeti technikus: 


Közigazgatási ügyintéző szakmairány 

Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A közigazgatási ügyintéző megismerkedik közigazgatási tevékenység-terület szabályaival, sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a közigazgatási ügyintéző megismerkedik kormányhivatalok tevékenység-rendszerének legfontosabb elemeivel.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kiemeli a lényeget, megérti és visszaadja az olvasottakat, felismeri az alapvető összefüggéseket, megérti a kapott információkat, kérdéseket tesz fel, válaszokat ad, megfogalmazza a véleményét, megérti mások kommunikációját, figyelembe veszi mások véleményét, kapcsolatot teremt, pontos, kontrollált munkát végez, betartja az alapvető viselkedési normákat, tudatosan alkalmazza a metakommunikációs eszközöket.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

• külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel, tárol;

• ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, adminisztrációs feladatokat, közigazgatási eljárás keretén belül jogkörében hivatalból vagy kérelemre hatósági eljárást, vagy hatósági ellenőrzést folytat le;

• ügyviteli munkafolyamatokat szervez és irányít, iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket lát el;

• irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, kezel és használ;

• ügyintézői és ügyfélszolgálati feladatokat lát el;

• feladatkörébe tartozó eljárást folytat le;

• tájékoztatást ad, adatszolgáltatást végez szóban és írásban;

• feladatkörébe tartozó közigazgatási ügyekben döntés-előkészítést és támogató feladatokat végez;

• ellátja a munkakörébe tartozó ügycsoporttal összefüggő feladatokat;

• önállóan végezni a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárási ügyeket;

• kezeli a felmerülő ügyfélkonfliktusokat.

Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot a közrend, közbiztonság a köz-, és államigazgatás területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek fenntartásához. Elengedhetetlen, hogy legyen megfelelő számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú igényét magas színvonalon tudja biztosítani.

Rendészeti technikus szakmairány 

Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A rendészeti technikus megismerkedik a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a rendészeti technikus megismerkedik a magánbiztonsági szolgáltató szervezetek, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, valamint a rendőrség tevékenységének legfontosabb elemeivel.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kiemeli a lényeget, megérti és visszaadja az olvasottakat, felismeri az alapvető összefüggéseket, megérti a kapott információkat, kérdéseket tesz fel, válaszokat ad, megfogalmazza a véleményét, megérti mások kommunikációját, figyelembe veszi mások véleményét, kapcsolatot teremt, pontos, kontrollált munkát végez, betartja az alapvető viselkedési normákat, tudatosan alkalmazza a metakommunikációs eszközöket.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

• őrzést végez különböző védelmi szintű létesítményekben;

• ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként;

• szállítmánykísérési feladatokat végez, biztosítja a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén;

• intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban;

• elfogja a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt;

• alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint;

• együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal, a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel;

• lőfegyvert használ;

• alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat.

Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot a közrend, közbiztonság területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek fenntartásához. Elengedhetetlen, hogy legyen megfelelő számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú igényét magas színvonalon tudja biztosítani.