9300 Csorna, Soproni út 97.
OM azonositó: 203051
34 °C

Pályaválasztási útmutató 2021-2022

SOPRONI SZC HUNYADI JÁNOS TECHNIKUM

9300 Csorna, Soproni út 97.. Tel.: 96/261-313

E-mail: info@hunyadicsorna.hu, honlap: www.hunyadicsorna.hu

OM azonosító: 203051

Működési hely azonosító: 025

Igazgató: Kovács Istvánné

Fogadóóra: hétfő 14.00 – 16.00

A 2021/2022-es tanévben indítható osztályok:

Tanulmányi terület megnevezése:

Közszolgálati technikus 

Pedagógiai munkatárs 

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 

A tanulmányok jellege az egyes osztályokban:

0801 Közszolgálati technikus (technikumi képzés)

Képzési idő: 5 év.

A 9-10. évfolyamon ágazati alapképzés zajlik. A 10. évfolyam végén a tanulók alapvizsgát tesznek, utána kezdődik meg a szakmai képzés.

Végzettség: Érettségi + technikusi oklevél

A képzés szakmairányai: Közigazgatási ügyintéző vagy Rendészeti technikus

0802 Pedagógiai munkatárs (szakgimnáziumi képzés)

Képzési idő: 4+1 év.

Alapvizsga nincs, a 12. évfolyam végén minden közismereti tantárgyból és szakmai tárgyból is érettségi vizsga van. Érettségi után a 13. évfolyamon technikusi oklevelet szerezhetnek a tanulók.

Végzettség: Érettségi + technikusi oklevél

A képzés szakmairányai: Pedagógiai asszisztens vagy Gyógypedagógiai asszisztens

0803 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (technikumi képzés)

Képzési idő: 5 év

A 9-10. évfolyamon ágazati alapképzés zajlik. A 10. évfolyam végén a tanulók alapvizsgát tesznek, utána kezdődik meg a szakmai képzés.

Végzettség: Érettségi + technikusi oklevél

A képzés szakmairányai: Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Egyéb információk:

- mindegyik képzési formában a nappali tagozatos diákok részére kedvezményes étkezést, illetve kollégiumi elhelyezést biztosítunk, a Csornán működő kollégiumban. Az igényt a jelentkezési lapon kérjük jelölni.

Nyílt nap: 2020. november 24. (kedd) 1500

Pótnap: 2020. november 26. (csütörtök) 1500

A járványügyi helyzet függvényében kerülnek megtartásra nyílt napjaink, vagy korlátozott létszámmal, vagy online módon. Kérjük, kísérjék figyelemmel az iskolai honlapunkat, Facebook oldalunkat és Instagram oldalunkat, közösségi felületeinken a legfrissebb információk folyamatosan közzétételre kerülnek.

A felvételi sajátosságai az egyes osztályokban:

Iskolánk központi írásbeli felvételit nem szervez.  

A 0801 kódú – közszolgálati technikus – tagozaton fizikális, erőnléti felmérést tartunk (választott labdajáték, kötélmászás, kézállás, fejállás, ingafutás, mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás, felülés).

A fizikális felmérés tervezett időpontjai:

- 2021. február 23. (kedd) 1400

- 2021. március 02. (kedd) 1400 (akadályoztatás esetén)

Felvételi összpontszám megállapításának módjai:

0801 közszolgálati technikus képzés

 Elérhető összpontszám: 100 pont

Ebből: - hozott pontok: max. 70 pont (a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatainak összege: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, egy idegen nyelv, informatika, biológia és testnevelés tantárgyakból). Ha a magyar tantárgy bontott, átlagot kell számítani.

             - szerzett pont:

- fizikális felmérés: max. 30 pont

0802 pedagógiai munkatárs képzés:

Elérhető összpontszám: 100 pont.

A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatainak összege: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, egy idegen nyelv, informatika, biológia, testnevelés, ének és rajz tantárgyakból.

             - hozott pont: max. 100 pont

0803 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzés:

Elérhető összpontszám: 100 pont.

A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatainak összege: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, egy idegen nyelv, biológia, földrajz és informatika, testnevelés és ének tantárgyakból.

             - hozott pont: max. 100 pont

Megjegyzés:

A jelentkezés feltétele, hogy félévkor nem lehet elégtelen osztályzat egyik tantárgyból sem!

Iskolánk a rendvédelmi és pedagógiai képzésben meghatározó jelentőségű intézmény. Szakképzésünk sikerét országos szakmai tanulmányi versenyeredmények jelzik. Számítástechnikai felszereltségünk jó, rendelkezünk tornateremmel, lövészeti teremmel, edzőteremmel, sportpályával, közösségi rendezvények megtartására alkalmas aulával. A tanórai foglalkozásokon kívül szakkör keretében lehetőséget biztosítunk a választott idegen nyelv magasabb óraszámban való tanulására és további nyelv (francia) elsajátítására. Szakmai végzettséget adó érettségire készítjük fel diákjainkat. Intézményünkben büfé működik, menza és kollégiumi elhelyezés biztosított a Szent István téren található kollégiumi épületben.

A sajátos nevelési igényű tanulóknál szülői kérelem és szakértői vélemény alapján, az abban megfogalmazott javaslatok figyelembevételével, a jogszabályban biztosított eltérő bánásmód alkalmazásáról az iskola igazgatója dönt.

A hozott pontok és a fizikális felvételin elért pontok alapján rangsoroljuk a tanulókat a közszolgálati technikus képzésen. A felvételizők rangsorolása kizárólag az elért pontszám alapján történik a pedagógiai és a vállalkozási ügyintéző képzésen.

Azonos pontszám esetén előnyben részesül az a tanuló, aki

• halmozottan hátrányos helyzetű és ezt dokumentummal igazolja;

• lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található;

• sajátos helyzete ezt indokolja az iskola pedagógiai programja szerint.

   Kovács Istvánné

        igazgató