9300 Csorna, Soproni út 97.
OM azonositó: 203051
1 °C

Kedves Látogató!

Üdvözlöm a Soproni SZC Hunyadi János Technikum alkalmazottai és diákjai nevében  honlapunkon. 

Intézményünk a Rábaköz egyik legkiemelkedőbb középiskolája. 1947 szeptemberében kezdte meg működését, mint Csornai Premontrei Rendi Katolikus Gimnázium, majd 1948-tól állami tulajdonba került. Közel 75 éves története alatt többször változott a fenntartó, képzési kínálatában is folyamatosan alkalmazkodott a helyi igényekhez. Diákjaink erősen kötődnek az iskolához. Az újonnan érkező kilencedikesek beilleszkedését a csak nekik szóló programok - Gólyatábor, Gólyabál - segítik.

Hunyadisnak lenni jó - ezt nem csak jelenlegi tanulóink állítják, hanem az „Öreg-diákok” is, akik rendszeresen visszatérnek hozzánk. Aktív diákönkormányzatunk sok programot szervez. Az intézmény képzési kínálata az elmúlt években letisztult. Mára technikumi és szakgimnáziumi tagozatokkal rendelkezünk: a helyi és a régiós igényeket figyelembe véve az érettségire és a továbbtanulásra való felkészítés mellett elsősorban szakmai végzettség megszerzésére ösztönözzük diákjainkat. Fontos feladatunknak tekintjük a felnőttképzésbe való bekapcsolódást. Ehhez adott a megfelelő szakmai tudással és pedagógiai módszerrel rendelkező oktatói testület.

Intézményünk mindig jelentős szerepet töltött be a város életében. Egykori diákjai közül sokan váltak az ország elismert személyiségeivé a tudományos, gazdasági, kulturális élet különböző területein. A hajdani diákok és tanárok között olyan személyiségeket találhatunk, akiknek szellemisége, műveltsége, mindennapi oktató-nevelő munkája formálta, alakította a szűkebb és tágabb Rábaköz térségének, sőt az ország gazdasági, kulturális, tudományos és szellemi életét. Minden kedves látogatónak jó böngészést, tájékozódást kívánok.


Kovács Istvánné igazgató


Mottónk:

"Úgy gyönyörködj a fiatalokban, mint akik téged folytatnak majd.

 De ne a magad vágyait,  emlékeit álmodd

Újra bennük: ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szidd,

Inkább szeresd s érdemük szerint becsüld meg őket.

 Légy okos ellenállás, jó gát, tiszta meder,

 Hogy növekedjenek, mint súly alatt a pálma,

 Hogy önerejükkel törhessenek utat maguknak,

 S ne nyelje el őket lápok iszapja, sivataghomok."

Keresztury Dezső


        
igazgató

Kovács Istvánné

igazgató